Czekamy na Twoje zdjęcie.

Zasady udziału w konkursie

Fotografie do Konkursu można zgłaszać od 21 czerwca do 15 sierpnia do godz. 23:59.

Aby wziąć udział w konkursie należy zarejestrować się na stronie konkurs.hydropolis.pl i dodać zdjęcie w jednej z trzech poniższych kategorii:

 • OCEAN ŻYCIA
 • MIASTO I WODA
 • CZŁOWIEK I WODA

Każdy uczestnik może zgłosić do udziału w Konkursie maksymalnie 3 fotografie.

Udział w Konkursie jest bezpłatny.

Do udziału w Konkursie mogą być zgłoszone tylko takie fotografie, które łącznie spełniają następujące warunki:

 1. zostały wykonane przez uczestnika;
 2. do których wyłącznie uczestnikowi przysługują autorskie prawa osobiste i majątkowe;
 3. są zapisane w formacie JPG, PNG;
 4. ich dłuższy bok ma nie mniej niż 2400 pixeli;
 5. zostały wykonane w rozdzielczości minimum 300 dpi;
 6. rozmiar każdej z nich nie przekracza 10 MB;
 7. mają kolory w standardzie RGB;

Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 06.10.2017 r. podczas uroczystej Gali w Hydropolis.

Spośród fotografii zakwalifikowanych do udziału w finale Konkursu Jury wybierze fotografie, którym przyzna nagrody:

 1. Grand Prix Konkursu;
 2. Pierwsze Miejsce w każdej z 3 kategorii tematycznych;
 3. 2 wyróżnienia w każdej z 3 kategorii tematycznych.

W ramach Konkursu zostanie przyznana również jedna Nagroda Publiczności.

Nagroda Publiczności zostanie wyłoniona przez internautów w drodze głosowania. Internauta może oddać 1 głos dziennie, a głosowanie trwa od 21.06 do 15.09.2017 r.;

Osoby w wieku 13-18 lat, mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania uprzedniej pisemnej zgody opiekuna prawnego.

Osoba przystępująca do udziału w Konkursie jest zobowiązana zapoznać się z treścią i zaakceptować postanowienia Regulaminu.