Zasady udziału w konkursie

Fotografie do Konkursu można zgłaszać od  21 czerwca do 17 sierpnia.
Aby wziąć udział w konkursie należy zarejestrować się na stronie konkurs.hydropolis.pl i dodać zdjęcie w jednej z trzech poniższych kategorii:

 • OCEAN ŻYCIA
 • MIASTO I WODA
 • CZŁOWIEK I WODA

Każdy uczestnik może zgłosić do udziału w Konkursie maksymalnie 3 fotografie.
Udział w Konkursie jest bezpłatny.
Do udziału w Konkursie mogą być zgłoszone tylko takie fotografie, które łącznie spełniają następujące warunki:

 1. zostały wykonane przez uczestnika;
 2. do których wyłącznie uczestnikowi przysługują autorskie prawa osobiste i majątkowe;
 3. są zapisane w formacie JPG lub PNG;
 4. ich dłuższy bok ma nie mniej niż 2400 pixeli;
 5. rozmiar każdej z nich nie przekracza 10 MB;
 6. mają kolory w standardzie RGB;

Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 5 października 2018 r. podczas uroczystej Gali w Hydropolis.
Spośród fotografii zakwalifikowanych do udziału w finale Konkursu Jury wybierze fotografie, którym przyzna nagrody:

 1. Grand Prix Konkursu;
 2. Pierwsze Miejsce w każdej z 3 kategorii tematycznych;
 3. 2 wyróżnienia w każdej z 3 kategorii tematycznych.

W ramach Konkursu zostanie przyznana również jedna Nagroda Publiczności.
Nagroda Publiczności zostanie wyłoniona przez internautów w drodze głosowania. Internauta może oddać 1 głos dziennie, a głosowanie trwa od 21 czerwca do 31 sierpnia 2018 r.;

Osoby w wieku 13-18 lat, mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania uprzedniej pisemnej zgody opiekuna prawnego.

Osoba przystępująca do udziału w Konkursie jest zobowiązana zapoznać się z treścią i zaakceptować postanowienia Regulaminu.