Robert Lewandowski

RLewandowski

Robert Lewandowski od 20 września 2017 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu MPWiK S.A. Jest absolwentem Wydziału Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej.  Ukończył  również podyplomowe studia zarządzania firmą na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz podyplomowe studia menedżerskie w Akademii L. Koźmińskiego w Warszawie. Z MPWiK S.A. jest związany od 18 lat, a swoją pracę zaczynał jako szeregowy pracownik, następnie pełnił różne funkcje kierownicze. W roku 2013 został Dyrektorem Inwestycji oraz Pełnomocnikiem ds. Realizacji  Projektu ,,Poprawa gospodarki wodno- ściekowej we Wrocławiu”, a następnie sprawował funkcję Dyrektora Technicznego MPWiK S.A. nadzorując, między innymi, obszar produkcji wody, oczyszczania ścieków, eksploatacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz rozwoju. Pasjonuje się muzyką i fotografią.